Sviatosť krstu dospelého

Každý rok v septembri začíname prípravu dospelých na prijatie sviatostí. Ak sa dospelý človek rozhodne prijať krst (prípadne inú sviatosť vovedenia do kresťanského života), je potrebné prihlásiť sa na farskom úrade. Dospelý človek musí absolvovať obdobie intenzívnej prípravy, ktoré sa nazýva katechumenát. Toto obdobie trvá dva roky. Môže sa podľa uváženia farára skrátiť (na jeden rok). V období katechumenátu kandidát na prijatie krstu absolvuje pravidelné katechézy (poučenia o viere a mravoch, liturgii, modlitbe). Počas prípravy je dôležité, aby si kandidát na krst vytváral vzťah s farským spoločenstvom. Po uplynutí obdobia katechumenátu farár posúdi súcosť kandidáta na krst a žiada biskupa o pokrstenie. Krsty dospelých sa podľa pradávnej tradície Cirkvi vysluhujú počas slávenia Veľkonočnej Vigílie (predvečer Veľkonočnej Nedele). Dospelý prijíma naraz všetky sviatosti vovedenia do kresťanského života (krst, birmovanie, sv. prijímanie).

Katechézy v rozličných formátoch