Ostatné

Prednáška spojená s diskusiou o utečencoch a migrantoch
V rámci prednášky sme sa chceli zamyslieť aj nad výzvou, ktorú Sv. Otec František adresoval všetkým farnostiam v súvislosti s migračnou krízou.
Prednáška o utečencoch a migrantoch (mp3) - pf. Jozef Vadkerti, 25.09.2015

Pomôcka pri spytovaní svedomia: stiahnuť TU
Touto pomôckou chceme upriamiť pozornosť na niektoré oblasti, na ktoré možno bežne ani nemyslíme.

Tretie mimoriadne generálne zasadnutie Biskupskej synody:
„Pastoračné výzvy rodiny v kontexte evanjelizácie.”(5. – 19. októbra 2014)

Prednáška Synoda o rodine (mp3) - pf. Jozef Vadkerti, 7.12.2014

Duchovná obnova „Manželstvo a rodina - vzácne dobro.“
(Komunita blahoslavenstiev)
Komunikácia lásky v manželstve (mp3) - sr. Dária od Anjelov, 22.10.2011
Výchova deti a láska k nim (mp3) - sr. Dária od Anjelov, 22.10.2011


Spoločné katechézy birmovancov - texty

Úvod
Konanie a sloboda (JuVi)
Identita a sebaprijatie (JuVi)
Stvorenie ako vzťah (JuVi)
Boh sa mi zjavuje - slobodný vzťah (JuVi)

III. a IV. Božie prikázanie (JoVa)
V. Božie prikázanie (JoVa)
VI. Božie prikázanie (JoVa)
VII. a X. Božie prikázanie (JoVa)
VIII. Božie prikázanie (JoVa)

Skupinkové katechézy birmovancov - texty
Rozdiel - muž a žena (JoVa)


Katechézy birmovancov: videoprojekcie (.pps)
Boh ti zjavuje svoju lásku
Boh ti zjavuje hriech
Božia milosť

Katechézy o Ríme - texty (.doc):
Rím ako univerzitné mesto (JoVa)
Učiť sa Rímu (JoVa)

Pastoračný plán farnosti - prednášky
Prečo oživovať pastoráciu?