RSS

Ak si želáte aby bola niektorá vaša fotka odstránená, pošlite mail na biskupice(at)ba.ecclesia.sk.

Púť Butkov Skalka
Púť Butkov Skalka
Detské sväté omše
Detské sväté omše
Miništranti 2019
Miništranti 2019
Rádio Mária
Rádio Mária
Stretká seniorov
Stretká seniorov
Maďarské stretká detí
Maďarské stretká detí
Kurz Dobrého Pastiera
Kurz Dobrého Pastiera
Farský deň detí 13
Farský deň detí 13
Odborné kolokvium
Odborné kolokvium
Slávnosť Božieho tela
Slávnosť Božieho tela
Duchovná obnova farnosti
Duchovná obnova farnosti
Beraška 2019
Beraška 2019
Národná púť v Šaštíne
Národná púť v Šaštíne
Príprava na Národný pochod za život
Príprava na Národný pochod za život
Posvätenie nového pastoračného centra
Posvätenie nového pastoračného cent...
Pečenie štrúdle
Pečenie štrúdle
Stavba Lurdskej jaskyne
Stavba Lurdskej jaskyne
Výroba adventných vencov a brigáda
Výroba adventných vencov a brigáda
Rorátne sväté omše
Rorátne sväté omše
Vysielanie koledníkov
Vysielanie koledníkov
Vysielanie koledníkov v našej farnosti
Vysielanie koledníkov v našej farno...
Prinesenie Betlehémskeho svetla do farnosti
Prinesenie Betlehémskeho svetla do ...
Koledovanie
Koledovanie
Koledovanie v Gériu
Koledovanie v Gériu
Oprava strechy farského kostola
Oprava strechy farského kostola
Fararalandia 2019
Fararalandia 2019
 
 
Powered by Phoca Gallery