Farské oznamy:

kliknite na obrázok pre zväčšenie


farapb-oznamy-110421-slov   farapb-oznamy-110421-slov  farapb-detske-stretka-online  

Pastoračná služba od 19.4.2021

Akualizované 15.4. 20:00

Od pondelka 19.4. je opäť možné sláviť verejné bohoslužby. Podmienka je negatívny test. V kostole môže byť 1 človek na 15 m2. Pre farský kostol je to 33 osôb. Samozrejme treba zachovať všetky doterajšie opatrenia R.O.R. Keďže farský kostol má väčšiu kapacitu ako Kostol sv. Jozefa, preto budú sväté omše vo farskom kostole.

Pozývame veriacich k postupnému návratu do kostola. Keďže v nedeľu sa všetci záujemci nedostanú na svätú omšu, využívajte príležitosť aj cez týždeň takto aspoň raz za týždeň budete mať možnosť byť účastní na svätej omši.

Sväté prijímanie sa bude rozdávať počas omše aj pred kostolom.

Prenos svätých omší bude tak ako doteraz.

Služba ucha:

Počas pandémie Vám ponúkame "službu ucha". Čítaj ďalej...

Možnosť modlitby v záhradách kostolov

Záhrada farského kostola ako aj záhrada Kostola sv. Jozefa je otvorená denne od 9:00 do 18:00.

Živé prenosy sv. omší:


Každú nedeľu a prikázaný sviatok vysielame naživo maďarskú sv. omšu o 8:00 a slovenskú o 9:30. Taktiež sa vysiela utorková adorácia o 21:00. Vysiela sa na: https://www.youtube.com/channel/UCcn-ZbKfXnq31RlatbofQ6w.

Zapisovanie úmyslov svätých omší:

Všetky prijaté úmysly svätých omší budú odslúžené. Kto by chcel nahlásiť úmysel, môže tak urobiť mailom, alebo telefonicky. Štipendium za svätú omšu potom odovzdá pri najbližšom možnom osobnom stretnutí.

Kancelária:

Kancelária taktiež funguje online. V prípade pohrebu je potrebné zavolať v úradných hodinách, kedy si telefonicky dohodneme potrebné záležitosti. Osobne sa potom stretneme pár minút pred pohrebom, kedy môžete odovzdať aj list o prehliadke mŕtveho.

Otvorenie areálov kostolov:

Areál farského kostola ako aj Kostola sv. Jozefa je otvorený každý deň od 9:00 do 18:00. Môžete sa tam prísť pomodliť k Lurdskej jaskyni. Upozorňujeme, že to nie je miesto na stretávanie.

Katolícke noviny a Remény:

Katolícke noviny a Remény sú k dispozícii na stolíku pred pastoračným centrom. Môžete si ich prísť zobrať. Zaplatíte za ne neskôr, keď bude kostol otvorený.

Modlitbová reťaz Quarantóre:

Každý víkend od piatka 16:00 do nedele 8:00 je možné zapojiť sa do 40 hodinovej modlitbovej reťaze za odvrátenie pandémie a ostatné úmysly, ktoré môžete pridať aj vy. Kto sa chce zapojiť, stačí sa prihlásiť tu.

Možnosť získať odpustky počas koronakrízy:

Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia.

Tí najviac ohrození môžu získať plnomocné odpustky už po modlitbe Kréda, Otčenáša a Zdravasu v spojení s túžbou po splnení obvyklých podmienok získania odpustkov hneď ako to len bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19.

Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: návšteva Najsvätejšej sviatosti či eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.

Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum – v tomto prípade sa odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž.

 

Duchovné sv. prijímanie

Akualizované 14.3. 20:00

Aj keď tieto dni nemáme možnosť byť účastní na Eucharistii, Pán nám ponúka možnosť Duchovného prijímania/Lelki áldozás ... Čítaj ďalej

 

Nástenka:

kliknite na obrázok pre zväčšenie

 

farapb-adoracie-farnost