Farské oznamy:

kliknite na obrázok pre zväčšenie


farapb-oznamy-291120-slov   farapb-oznamy-291120-slov   farapb-advent-bl-sara-2020  

Pastoračná služba od 16.11.2020

Akualizované 15.11. 15:00

Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Vianocami:

Spoločné vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Vianocami vzhľadom na epidemiologickú situáciu nebude pravdepodobne možné. Preto sme sa kňazi v Bratislave dohodli, že budeme k dispozícii k sviatosti zmierenia už celý advent.

Vo farnosti sa bude spovedať nasledovne: Každý pondelok, stredu a piatok od 15:00 do 18:00 buď v kancelárii, alebo v pastoračnom centre. Keď v tom čase prídete na faru, tak nás tam nájdete.

Žiadame Vás aby ste si Vianočnú spoveď nenechávali na poslednú chvíľu. Spoveď vykonaná už teraz je „platná“ k Vianociam, ak nespáchate ťažký hriech.  

Sväté omše:

Od pondelka 16.11 je možné opäť prichádzať na sväté omše. Treba sedieť šachovnicovo a môžu byť obsadené iba miesta na sedenie.

Keďže kostol svätého Jozefa je menší ako farský kostol, preto budú sväté omše iba vo farskom kostole. Teda aj utorok aj v nedeľu budú sväté omše vo farskom kostole. V nedeľu budú 4 sväté omše: 7:00 slov; 8:00 maď; 9:30 slov; a 11:00 slov. Všetky sväté omše sú vo farskom kostole.

Prosíme o rešpektovanie všetkých opatrení, o to aby ste sedeli len na vyznačených miestach a o to aby ste nepremiestňovali stoličky, ktoré sú rozložené tak, aby sa pri dodržaní opatrení čo najviac ľudí zmestilo do kostola.

Naďalej platí dišpenz od nedeľnej svätej omše a neodporúča sa účasť tým, ktorí patria do rizikových skupín. Pre tých čo majú akýkoľvek príznak resporačnej choroby je účasť zakázaná.

Živé prenosy sv. omší v nedeľu:

Kým je možnosť zúčastňovať sa v hojnejšom počte na svätých omšiach tak živé prenosy nebudú  https://www.youtube.com/channel/UCcn-ZbKfXnq31RlatbofQ6w

Modlitbová reťaz Quarantóre:

Každý víkend od piatka 16:00 do nedele 8:00 je možné zapojiť sa do 40 hodinovej modlitbovej reťaze za odvrátenie pandémie a ostatné úmysly, ktoré môžete pridať aj vy. Kto sa chce zapojiť, stačí sa prihlásiť tu.

Otcovia Biskupi vyhlásili prísny pôst a taktiež pozývajú modliť sa za Slovensko:

"Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm," Čítaj ďalej...

Zapisovanie úmyslov:

Kto si chce dať zapísať úmysel, môže tak urobiť mailom, telefonicky počas úradných hodín, alebo osobne v kancelárii počas úradných hodín. Teraz zapisujeme úmysly do poradia, teda nie na konkrétny deň, nakoľko nevieme aké budú podmienky účasti na svätých omšiach. V prípade nahlásenia mailom, alebo telefonicky intenciu za sv. omšu dáte pri najbližšom osobnom stretnutí.

Rozdávanie svätého prijímania:

Sväté prijímanie sa podáva počas svätých omší.

Duchovné sv. prijímanie

Akualizované 14.3. 20:00

Aj keď tieto dni nemáme možnosť byť účastní na Eucharistii, Pán nám ponúka možnosť Duchovného prijímania/Lelki áldozás ... Čítaj ďalej

 

Nástenka:

kliknite na obrázok pre zväčšenie

 

farapb-adoracie-farnost