Farské oznamy:

kliknite na obrázok pre zväčšenie


farapb-oznamy-221120-slov   farapb-oznamy-221120-slov   farapb-advent-bl-sara-2020  

Pastoračná služba od 16.11.2020

Akualizované 15.11. 15:00

Od pondelka 16.11 je možné opäť prichádzať na sväté omše. Treba sedieť šachovnicovo a môžu byť obsadené iba miesta na sedenie.

Keďže kostol svätého Jozefa je menší ako farský kostol, preto budú sväté omše iba vo farskom kostole. Teda aj utorok aj v nedeľu budú sväté omše vo farskom kostole. V nedeľu budú 4 sväté omše: 7:00 slov; 8:00 maď; 9:30 slov; a 11:00 slov. Všetky sväté omše sú vo farskom kostole.

Prosíme o rešpektovanie všetkých opatrení, o to aby ste sedeli len na vyznačených miestach a o to aby ste nepremiestňovali stoličky, ktoré sú rozložené tak, aby sa pri dodržaní opatrení čo najviac ľudí zmestilo do kostola.

Naďalej platí dišpenz od nedeľnej svätej omše a neodporúča sa účasť tým, ktorí patria do rizikových skupín. Pre tých čo majú akýkoľvek príznak resporačnej choroby je účasť zakázaná.

Živé prenosy sv. omší v nedeľu:

Kým je možnosť zúčastňovať sa v hojnejšom počte na svätých omšiach tak živé prenosy nebudú  https://www.youtube.com/channel/UCcn-ZbKfXnq31RlatbofQ6w

Modlitbová reťaz Quarantóre:

Každý víkend od piatka 16:00 do nedele 8:00 je možné zapojiť sa do 40 hodinovej modlitbovej reťaze za odvrátenie pandémie a ostatné úmysly, ktoré môžete pridať aj vy. Kto sa chce zapojiť, stačí sa prihlásiť tu.

Otcovia Biskupi vyhlásili prísny pôst a taktiež pozývajú modliť sa za Slovensko:

"Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm," Čítaj ďalej...

Odpustky za zosnulých:

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni, dohromady osem, si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.

Preto prosíme veriacich o trpezlivosť a disciplinovanosť. Spôsobov ako získať odpustky je skutočne veľa a nie je potrebné prepadnúť panike, že to musím hneď teraz a takto. Je nádej, že sa nejaké opatrenia v prípade úspešného testovania uvoľnia, a keď nie, tak v prípade nemožnosti účasti na cintoríne je možné získať tieto odpustky aj na diaľku. Viac na:

Zapisovanie úmyslov:

Kto si chce dať zapísať úmysel, môže tak urobiť mailom, telefonicky počas úradných hodín, alebo osobne v kancelárii počas úradných hodín. Teraz zapisujeme úmysly do poradia, teda nie na konkrétny deň, nakoľko nevieme aké budú podmienky účasti na svätých omšiach. V prípade nahlásenia mailom, alebo telefonicky intenciu za sv. omšu dáte pri najbližšom osobnom stretnutí.

Rozdávanie svätého prijímania:

Sväté prijímanie sa podáva počas svätých omší.

Duchovné sv. prijímanie

Akualizované 14.3. 20:00

Aj keď tieto dni nemáme možnosť byť účastní na Eucharistii, Pán nám ponúka možnosť Duchovného prijímania/Lelki áldozás ... Čítaj ďalej

 

Nástenka:

kliknite na obrázok pre zväčšenie

 

farapb-adoracie-farnost