Školy patriace do pastoračnej pôsobnosti farnosti


ZŠ, Biskupická 21
ZŠ, Podzáhradná 51
ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Vetvárska 7
8. ročné gym. F. G. Lorcu, Hronská 3
Súkromné gymnázium Gaudeamus, Dudvážska 6
Súkromná Obchodná akadémia, Dudvážska 6
Súkromná hotelová akadémia, Biskupická 21
SOU chemické, Vlčie Hrdlo 50
Galileo School, súkr. ZŠ s vyuč. jazykom anglickým, Dudvážska 6