KOSTOL SV. JOZEFA V KOMÁROVE

PREDBEŽNÉ VÝSLEDKY ZACHRANNÉHO VÝSKUMU

  rekonstrukcia-komarovsky-kostol

rekonstrukcia-komarovsky-kostol

rekonstrukcia-komarovsky-kostol

rekonstrukcia-komarovsky-kostol

rekonstrukcia-komarovsky-kostol

Kostolík sv.Jozefa v Komárove je filiálnym kostolom farnosti sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach.

 Keďže navĺhanie dlhodobo poškodzuje steny kostola, pustili sme sa do odstránenia príčin tohto problému.

    V prvej etape, ktorá sa realizovala v lete 2016 sa položila zvislá hydroizolácia, odviedla sa dažďová voda od základov a obili sa omietky, aby sa umožnilo odparovanie vody. Teraz čakáme či budú uskutočnené opatrenia dostatočné. Ak nie, bude sa uvažovať nad ďalšími. V súvislosti so sanačnými prácami proti vlhkosti na obvodovom murive sa objavili nálezové situácie a architektonické prvky, ktoré poodhalili stavebno-historický vývoj a umožnili čiastočne identifikovať pôvodný výraz sakrálneho objektu. Tento rok sa plánuje urobiť zameranie kostola, architektonicko-historický výskum kostola a reštaurátorský výskum. Tieto výskumy poslúžia na lepšie poznanie dejín kostola a  sú potrebné aj ako podklad k vypracovaniu projektu na opravu kostola, aby sa mohlo pristúpiť ku komplexnej obnove kostola. 

PREDBEŽNÉ VÝSLEDKY ZACHRANNÉHO VÝSKUMU
v pdf formáte