Rekonštrukcia strechy a krovu farskeho kostola

 

 


rekonstrukcia-strechy-farskeho-kostola

rekonstrukcia-strechy-farskeho-kostola

rekonstrukcia-strechy-farskeho-kostola

rekonstrukcia-strechy-farskeho-kostola

rekonstrukcia-strechy-farskeho-kostola

rekonstrukcia-strechy-farskeho-kostola

Náš farský kostol má druhý najstarší krov v Bratislave. Je to stredoveký krov datovaný na rok 1491.

         Od septembra 2019 do konca decembra 2019 bude prebiehať rekonštrukcia.

Počas rekonštrukcie sa vymenia poprípade posilnia poškodené časti krovu,vymení sa latovanie, plechy a krytina.

         Rekonštrukcia strechy kostola bude prevádzaná podľa Statického a dendrologického prieskumu a posúdenia ( Ing. Kohút – PRODIS, dec. 2016).

 

Chceme Vás poprosiť o finančnú podporu.


Svoj príspevok môžete odovzdať priamo na farskom úrade, alebo poslať na účet farnosti,


IBAN: SK71 1100 0000 0026 2707 4088


pričom v správe pre prijímateľa môžete uviesť: „oprava krovu“.

        

 

       Pán Boh nech odmení Vašu štedrosť!

 

 

 

 

 rekonstrukcia-strechy-farskeho-kostola   rekonstrukcia-strechy-farskeho-kostola   rekonstrukcia-strechy-farskeho-kostola

 

rekonstrukcia-strechy-farskeho-kostola   rekonstrukcia-strechy-farskeho-kostola   rekonstrukcia-strechy-farskeho-kostola