SYNODA O SYNODALITE

 V našej farnosti bola za koordinátorku synodálneho procesu menovaná Anna Žáková. Jej úloha bude v spolupráci s kňazmi vo farnosti hľadať spôsob ako uskutočniť sinodálne konzultácie v našej farnosti.

Čo je synodálna cesta a ako prebieha (homília 5.12.2021):

Mi a szinodális út, és hogyan történik:

Vízia a cieľ synodálnej cesty (homília 16.1.2022):

Szinodális új víziója és célja:

Rozhovor o synodalite pre TASR

 

Webové stránky Synody 2021-2023 na troch úrovniach:

  1. Synoda biskupov – celosvetová úroveň: www.synod.va
  2. Konferencia biskupov Slovenska – národná úroveň: www.synoda.sk
  3. Bratislavská arcidiecéza – diecézna úroveň: synoda.abuba.sk