Farská charita

Naša viera stojí na troch pilieroch – ohlasovanie, sviatosti a charita. Je to trojnožka. Ak jedna noha chýba, náš duchovný život sa zosype. Charita nie je nič iné ako skutky lásky, čiže viera prežívaná navonok.

O čo ide vo farskej charite? Všímať si núdzu našich blížnych a podľa svojich možností im poskytnúť pomoc. Kto sú núdzni? Všetci. Všetci sú v určitých situáciách odkázaní na pomoc. A práve toto je úžasné – mám dary, s ktorými môžem slúžiť a tak isto mám ťažkosti, s ktorými potrebujem pomoc. Núdzni nie sú len materiálne odkázaní, ale núdzni sme hlavne na ľudskosť, na vzťahy.

Oblasti, kde sa môžeš aj ty zapojiť AKO DOBROVOĽNÍK:

Stačí sa rozhliadnuť okolo seba napr. v nedeľu veľa ľudí chodí do kostola s autom a majú v ňom ešte nejaké voľné miesto, skús toto miesto ponúknuť tvojej susede, ktorá nevládze prejsť celú cestu do kostola.......

Alebo máš nejaký dar/talent a achcel by si poslúžiť a nevieš ako? Povedz nám o svojom dare/talente a miesto na realizáciu ti možno nájdeme:) Ohlas sa v pastoračnom centre u Márie.

       

Farská charita PONÚKA:

Psychoterapeutická poradňa (konzultácie, poradenstvo, psychoterapia) pre deti, dospelých, seniorov:

  • osobné krízy, vzťahové problémy
  • manželská kríza (psychotraumy)
  • problémy s deťmi
  • zdravotné problémy a ich vplyv na psychiku
  • komunikácia

Dietetická poradňa:

Ak si neviete dať rady ako sa stravovat napr. pri diabete, celiakii....

Stráženie detí:

Ak sa vyskytne situácia, že potrebujete súrne vybaviť nejakú vec a nemáte nikoho, kto by vám vaše dieťa postrážil, vieme vám v tom pomôcť.

 

V prípade ktorejkoľvek potreby je možné dohodnuť termín stretnutia

každý pondelok v pastoračnom centre od 15:00 - 17:45

osobne alebo telefonicky 0907604521