Farská knižnica

Výpožičný čas knižnice je každý pondelok od 16:00 - 17:30.
Knihy sa požičiavajú na 1 mesiac bez poplatku.
Poplatok za nevrátenie knihy v termíne je 1€.

Knihy sú zoradené do nasledovných kategórií (klikni na knihu):

fara-pb-farska-kniznica 400px