Farské evanjelizačné bunky FEB sú nástrojom, ako z bežnej pastorácie urobiť evanjelizáciu. Je to jedna z foriem ako prehĺbiť duchovný život vo farnosti a ako aktívne zapojiť laikov do života farnosti a umožniť im podielať sa na jej raste.

Po niekoľkomesačnej príprave na Veľkú noc 2018 vznikli v našej farnosti prvé 4 bunky.

Momentálne vo farnosti fungujú tieto bunky a ich vedúcimi sú:

  • Kovács Bálint - stretávajú sa v stredu o 18:00
  • Michal Pazurik - stretávajú sa v piatok o 16:30
  • Radovan Mravík - stretávajú sa v piatok o 18:00
  • Martin Kusovský - stretávajú sa v nedeľu o 18:00
  • Mária Kačeriaková - stretávajú sa v stredu o 19:00

 V prípade záujmu neváhajte prísť na spoločné stretnutie členov buniek (býva raz do mesiaca, sledujte farské oznamy), kontaktujte niektorého z vedúcich, alebo sa obráťte priamo na farára farnosti Jozefa Vadkertiho.

Viac o farských evanjelizačných bunkách sa môžete dozvedieť na stránke:

feb.abuba.sk