Kresťan v spoločnosti

V roku 2011 boli piatkové homílie zamerané na základné princípy Sociálnej náuky Cirkvi, aby sme si lepšie uvedomili ako žiť svoju vieru v každodennom živote a ako odpovedať na výzvy, ktoré pred nás politický a hospodársky život kladie. Po svätej omši bola na fare diskusia na tému homílie.

1. Úvod (14.1.2011, JoVa)
2. Dedičný hriech (21.1.2011, JoVa)
3. Spravodlivosť dedičného hriechu (28.1.2011, JoVa)
4. Nemožnosť ideálnych vzťahov (11.2.2011, JoVa)
5. Nemožnosť dokonalej spoločnosti (18.2.2011, JoVa)
6. Dôstojnosť ľudskej osoby (11.3.2011, JoVa)
7. Princíp spoločného dobra (18.3.2011, JoVa)
8. Konflikt dobier (25.3.2011, JoVa)
9. Subsidiarita (8.4.2011, JoVa)
10. Solidarita (29.4.2011, JoVa)