Desať Božích prikázaní

Kázne v pôstnom období roku 2012 a 2013 sme venovali uvažovaniu nad jednotlivými prikázaniami Desatora. Cieľom bolo poukázať na to k čomu nás jednotlivé prikázania učia a taktiež sme uviedli neresti, od ktorých nás chcú uchrániť.

01. Božie prikázanie (26.2.2012,  JoVa // p.k. Tomáš Krampl)
02. Božie prikázanie (4.3.2012, JoVa // p.k. Tomáš Krampl)
03. Božie prikázanie (11.3.2012, JoVa // p.k. Tomáš Krampl)
04. Božie prikázanie (18.3.2012, JoVa // p.k. Tomáš Krampl)
05. Božie prikázanie (25.3.2012, JoVa // p.k. Tomáš Krampl)
06. Božie prikázanie (17.2.2013, JoVa // p.k. Marek Sitár)
07. Božie prikázanie (24.2.2013, JoVa // p.k. Marek Sitár)
08. Božie prikázanie (3.3.2013, JoVa // p.k. Marek Sitár)
09. Božie prikázanie (10.3.2013, JoVa // p.k. Marek Sitár)
10. Božie prikázanie (17.3.2013, JoVa // p.k. Marek Sitár)