Podstata farskej charity spočíva v tom, že každý z nás je odkázaný a každý z nás vie v niečom pomôcť. Preto sa snažíme vytvoriť prostredie, kde sa ponuka pomoci a potreba pomoci môžu stretnúť.