Katechumenálna katechéza

V rokoch 2006 a 2007 bola nielen katechumenom ale všetkým záujemcom ponúknutá katechumenálna katechéza, ktorej cieľom bolo uvedomiť si základné pravdy našej viery. Tieto katechézy sú výbornou pomôckou pri príprave dospelých k prijatiu sviatostí.

01. Čo je katechumenátna katechéza - úvod
02. Prístup človeka k Bohu (človek hľadajúci Boha)
03. Božie zjavenie (Boh hľadajúci človeka)
04. Odpoveď viery (stretnutie dvoch hľadaní – Božieho a ľudského)
05. Jeden Boh Trojica – o trojjedinom Bohu
06. Stvorenie (21,5MB)
07. Dokončenie o stvorení – tajomstvo hriechu, duchovné bytosti
08. OSOBA JEŽIŠA KRISTA – tajomstvo VTELENIA, učenie o Panne Márii
09. Výkupná Smrť Ježiša Krista – kerygma Cirkvi
10. Zmŕtvychvstanie Ježiš Krista
11. Duch Svätý (Mgr. Ivan Borka, kaplán)
12. Duch Svätý a Cirkev
13. Cirkev a jej vlastnosti
14. Svätosť – perspektíva katechézy (posvätenie – morálka a milosť)
15. Kresťanské chápanie slobody
16. Zákon (Mgr. Ivan Borka, kaplán)
17. Svedomie (Mgr. Ivan Borka, kaplán)
18. Prikázania (1. a 2.) (Mgr. Ivan Borka, kaplán)
19. Prikázania (3. a 4.) (Mgr. Ivan Borka, kaplán)
20. Prikázania (5. a 6.) (žiaľ, neúplná, treba doplniť projekciou)
21. Sviatostná ekonómia
22. Jednotlivé sviatosti Cirkvi KRST
23. Jednotlivé sviatosti Cirkvi BIRMOVANIE
24. Jednotlivé sviatosti Cirkvi EUCHARISTIA
25. Jednotlivé sviatosti Cirkvi SPOVEĎ
26. Jednotlivé sviatosti Cirkvi MANŽELSTVO I.
27. Jednotlivé sviatosti Cirkvi MANŽELSTVO II.

Katechumenátne katechézy dospelých videoprojekcie

14.-15. Katechézy 14 a 15
16. Zákon
17. Svedomie
18. Desatoro I. a II.
19. Desatoro III. a IV.
20. Desatoro V. a VI.
21. Sviatostná ekonómia
22. Jednotlivé sviatosti Cirkvi KRST
23. Jednotlivé sviatosti Cirkvi BIRMOVANIE
24. Jednotlivé sviatosti Cirkvi EUCHARISTIA
25. Jednotlivé sviatosti Cirkvi SPOVEĎ

Katechézy pre dospelých - texty:

Úvod
Vierouka 1 pristup cloveka k Bohu
Vierouka 2 Bozie Zjavenie a viera
Vierouka 3 Odpoved viery
Vierouka 4 Stvorenie
Vierouka 5 Vtelenie