Adorácia

Každý utorok v kostole sv. Jozefa po sv. omši, ktorá začína o 1800, adorácia je do 1900.

Každý utorok od 20:30 do 21:30 vo farskom kostole.

Každý štvrtok vo farskom kostole po sv. omši, ktorá začína o 1800, adorácia je do 1900.

Každý prvý štvrtok v mesiaci je vo farskom kostole celodenná adorácia od 7:45 do 17:45.

 

Ak už máš dosť celodenného zhonu, termínov, námah, trápení PRÍĎ to všetko odovzdať Pánovi.

„Sadla si k Ježišovým nohám a počúvala Jeho slovo“ (Lk 10,39)

 fara-pb-adoracia-pozadie