Pastoračné centrum sv. Filipa Neriho

Prvoradým cieľom pastoračného centra je poskytnúť priestor pre aktivity, ktorých cieľom je odovzdávanie viery, ako aj výchova k životu podľa kresťanských hodnôt. Je vítaná každá aktivita, ktorá slúži na upevnenie vzťahov vo farnosti, alebo na príjemné strávenie voľného času. Veď spoločenstvo sa môže budovať, len ak sa stretávame a nuda je najhorší radca. V centre sú vítaní všetci, čo chcú napĺňať tieto ciele. 

V pastoračnom centre môžete využívať rôzne služby - miestnosti na katechézy a stretká, knižnicu, kde sa dajú vypožičať knihy, herňu pre deti, čajovňu, kuchyňu. K dispozícii sú spoločenské hry. Priestory môžete využiť aj na zorganizovanie rodinných akcií napr. oslavy pre deti. V prípade záujmu o využitie centra sa obráťte na koordinátorku centra Máriu Kačeriakovú mail: maria.kaceriakova(at)beracha.sk

(počas letných prázdnin je centrum zatvorené)

 

fara-pb-pastoracne-centrum-pozadie 2