Tartalomjegyzék

 

Na tomto mieste budem uverejňovať krátku homíliu na povzbudenie. (video si kliknutím môžete zväčšiť na celú obrazov

Nedeľa Svätej rodiny 26.12.2021

Szent család vasárnapja 2021 dec. 26.

Slávnosť Narodenia Pána 2021 - omša vo dne

Urunk születésének az ünnepe 2021 ünnepi mise

Slávnosť narodenia Pána 2021 - omša v noci

Urunk születésének az ünnepe 2021 éjjeli mise

4. adventná nedeľa 19.12.2021

V každodennom živote máme mnoho obrazov, ktoré nám môžu pomôcť hlbšie vnímať náš vzťah s Bohom. Takýmto obrazom je aj počatie dieťaťa. Čo nám tento obraz hovorí o našom vzťahu s Kristom?

Advent 4. vasárnapja 2021 12.19.

3. adventná nedeľa 12.12.2021

Od viery očakávame že nám prinesie radosť. A zdá sa nám, že niečo nie je v poriadku, keď tú radosť neprežívame. Skúsme sa na veci pozrieť inak. Pozrime sa na Krista ako na cestu k radosti.

Advent 3. vasárnapja 2021 12.12.

6. december 2021 Slávnosť svätého Mikuláša

Po svätej omši sme farníkom ponúkli vysvetlenie, prečo sv. Mikuláš tento rok meškal.

5. december 2021 farská sv. omša

Vo farnosti sme pozvaní objaviť synodálnu cestu. Čo to je? K čomu nás pozýva Svätý Otec?

2021 december 5.

7.november 2021 farská sv. omša

Vízia farnosti je sprevádzať človeka počas celého jeho života. Usiľujeme sa teda okrem prípravy k sviatostiam poskytnúť aj permanentnú formáciu. Cieľom je aby si každý farník našiel spôsob ako môže rásť vo vzťahu s Bohom a miesto, kde iným môže pomôcť rásť druhým. 

10. október 2021 farská sv. omša

Pozvanie a formácia spolupracovníkov, ktorí sa tak stanú spoluzodpovední za katechizáciu vo farnosti je cesta ako sa dostať ku všetkým, ku ktorým sme poslaní.

Aká je úloha spolupracovníkov? Aké sú ich kompetencie? Komu sa zodpovedajú? V mene koho konajú?

5. september 2021 farská sv. omša

Aká je farnosť v ktorej žijem?

11. nedeľa cez rok B, 13.6.2021

Évközi 11. vasárnap B év, 2021 június 13.