Tartalomjegyzék

 

Na tomto mieste budem uverejňovať krátku homíliu na povzbudenie. (video si kliknutím môžete zväčšiť na celú obrazov

Zamyslenie na Veľkonočné trojdnie

Udalosti, ktoré slávime, nie sú len nejakou spomienkou na niečo čo sa odohralo pred 2000 rokmi. Oni sa môžu stať živými. Oni môžu hovoriť o nás. V tomto videu ponákam krátku ukážku, ako si môžeme dané udalosti aktualizovať do nášho života. Zamyslenie je o vzkriesení Lazára Jn 11, 1-45.

 

2. pôstna nedeľa rok A. 5.3.2023

Pozývame vás rásť v schopnosti oslavovať Boha. Oslava totiž premieňa naše srdcia a dáva možnosť vidieť Boha.

5. nedeľa cez rok A, 5.2.2023

Vrámci farskej omše sme dnes uvažovali nad rôznymi spôsobmi ako spoznať Boha. Žúčastnime sa aspoň jednej aktivity tento rok, ktorá nám pomôže lepšie soznať Boha.

3. nedeľa cez rok A, 22.1.2023 Nedeľa Božieho slova

Pozývame vás uvažovať nad tým ako sa Božie slovo stáva konkrétnym hmatateľným. Boh nechce len to aby sme počuli aký je on dobrý, ale chce nám umožniť, aby sme to aj zažili.

Nedeľa krstu Pána 8.1.2023

Kultúra nivelizácie, ktorá dáva všetko na jednu úroveň nám bráni žasnúť a objavovať veľkosť Boha a veľkosť človeka vykúpeného Bohom. Preto potrebujeme prijať pravdu o Bohu o jeho veľkosti, kráse a vznešenosti a prijať pravdu o človeku o jeho biede a odkázanosti na Boha. Až potom začneme objavovať  čo znamená milosť krstu.

Urunk megkeresztelkedésének a vasárnapja 2023 január 8.

2. Adventná nedeľa, 4.12.2022

Dnes uvažujeme na svätým Jánom Krstiteľom, ako nad tým, ktorý prijíma ľudí čo k nemu prichádzajú a dáva im aj usmernenia, povzbudenia do života. Aj naňho sa hodia slová z prvého čítania. Ale skúsme tieto slová aplykovať aj na nás samých. Do akej miery platia? Ako by nás situácie kedy konáme v duchu Izaijášovho proroctva mohli motivovať konať tak aj v iných situáciách?

Nedeľa nášho Pána Ježiša Krista Kráľa neba i zeme

Vieme, že Kristovo kráľovstvo je iné ako naše svetské kráľovstva. Lenže žiadny iný model kráľovstva ako svetské nepoznáme. Preto máme tendenciu používať mocenské nástroje na dosiahnutie Božieho kráľovstva. A to prináša veľa zla. Kde sa teda začína budovanie Božieho kráľovstva? Čo chýba pri dnešných vnútro cirkevných zápasoch ako aj pri komunikácii so svetom?

32. nedeľa cez rok 6.11.2022

Pri pohľade na svätých sa v nás môže objaviť podobný komplex ako keď sa dievča díva na fotku dokonalej modelky. My potrebujeme sledovať cestu ktorou svätý prešli – tá motivuje k nasledovaniu a nie výsledok, ktorý sa zdá teraz pre nás nedosiahnuteľný.

27. nedeľa cez rok 2.10.2022

Kultúra prijatia znamená poznanie a prijatie reality. Kde sa nachádzam ja a kde sa nachádza ten druhý. Lebo vždy treba vychádzať z toho čo je a nie z toho čo by malo byť. Ak sa naučím prijímať seba a uverím, že ma Boh miluje takého aký som, ľahšie prijmem aj svojho blížneho.

23. nedeľa cez rok 4.9.2022

Predstavenie pastoračného plánu na nový formačný rok. Chceme vo farnosti učiť žiť kultúru prijatia a očakávania.

14. nedeľa cez rok 3.7.2022

Pán nás pozýva oddychovať. Síce po tom všetci túžime, predsa sa to musíme učiť. Neoddýchneme si ničnerobením, ale tým, že budeme pozorní na tie oblasti nážho života, ktoré sú zanedbané.

Nedeľa Najsvätejšej Trojice 12.6.2022.

Szentháromság vasárnapja 2022 június 12.

Pünkösdvasárnap 2022 június 4.

5. veľkonočná nedeľa 15.5.2022

Čo znamená milovať v prípade Ukrajiny? Ponúkam niekoľko myšlienok k téme vojna, pomoc Ukrajincom, strach zo zdražovania, odpojenie plynu a dodávke zbraní. 

Husvét 5. vasárnapja 2022 május 15.

3. veľkonočná nedeľa 1.5.2022

Kristus nám ukazuje cestu ako sa dostať z naších zaužívaných modelov správania, aby sme mali odvahu robiť veci inak ako sme ich robili doteraz.

Husvét 3. vasárnapja 2022 5.1.

Veľkonočná nedeľa 17.4.2022

Pán prichádza toto ráno do môjho života a hovorí: "Vstaň dielo mojích rúk, lebo si nebol stvorený pre to aby si ležal v temnote a tôni smrti".

Husvétvasárnap 2022 4.17.

5. pôstna nedeľa 3.4.2022

Pri spytovaní svedomia je dobré všímať si aj to dobré čo je v nás zasiate a pomaličky to rastie. Tieto veci nám môžu dať nádej a silu spraviť ďaľší krok.

Slávnosť sv. Jozefa

Sv. Jozef nás môže naučiť prijať naše hranice. Sú situácie, kedy sa výslovne žiada, aby som sa zachoval ako muž, ale sú aj také, ktoré nás presahujú a kde nevieme nič urobiť. Pán nás pozýva vstúpiť aj do nich a neutekať.

2. pôstna nedeľa 13.3.2022